Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Πάσχα

Θεματική ενότητα: Πάσχα

Δραστηριότητα μαθηματικών: Προμαθηματικές έννοεις

Στόχοι: α) Ταξινόμηση
            β) Ομαδοποίηση


Θεραπεία του παραλύτου

1) Δραστηριότητα: Η θεραπεία του παράλυτου της Καπερναούμ


Στόχοι: α) Βιωματική προσέγγιση του θαύματος του παράλυτου
            β) Να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της μίμησης

2)  Δραστηριότητα: Η θεραπεία του παράλυτου της Καπερναούμ


Στόχοι: α) Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας


Ομαδική χειροτεχνία

Ομαδική χειροτεχνεία "Εγκέλαδος"

Στόχοι α) Να γνωρίσουν τον Εγκέλαδο
           β) Άσκηση συντονισμού ματιού-χεριού
           γ) Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας

Φθινόπωρο

Θεματική ενότητα "Φθινόπωρο"
Γνωρίζοντας τα ρούχα του φθινοπώρου
Στόχοi: α) βιωματική προσέγγιση του θέματος
            β) καλλιέργεια παρατήρησης και συντονισμού


Παιδική Παράσταση

Παρακολουθώντας την παιδική παράσταση <<Ο παπουτσωμένος γάτος>> στο θέατρο <<Ελεύθερη Έκφραση>>


Λίγα λόγια

   
Η προσχολικη ηλικία είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομείται το μέλλον της ανθρώπινης κοινώνιας, αφού στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού συντελείται η διαδικασία προσανατολισμού στις κοινωνικές αξίες και κανόνες, στις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις στάσεις ζωής, με σκοπό την ένταξη και ενσωμάτωση του στο κοινωνικό σύνολο, αποκτώντας σταδιακά την κοινωνική κληρονομιά που του μεταβιβάζεται.
     Με την εξέλιξη, τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις μεταβολές στη δομή της οικογένειας, ο παιδικός σταθμός έρχεται να συμπληρώσει την ανατροφή των παιδιών και να αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειας και της σωστής διαπαιδαγώγησης, κατά της απουσία κυρίως, των εργαζόμενων γονέων, αλλά και να επεκτείνει το ρόλο του στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους.
     Η Μητρόπολις της Νέας Ιωνίας, με υπευθυνότητα, ακολουθώντας τις παιδαγωγικές εξελίξεις, που τονίζουν πόσο σημαντικό είναι ο παιδικός σταθμός να βρίσκεται στη γειτονιά της οικογένειας, για αμεσότερη πρόσβαση και ομαλή κοινωνικοποίηση στο οικείο, καθημερινό περιβάλλον, λειτουργεί 3 Παιδικούς Σταθμούς. Στο Νέο Ηράκλειο, στην Καλογρέζα, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
     Η διεπιστημονική ομάδα των Παιδικών μας Σταθμών, απαρτείζεται απο αξιόπιστο, έμπειρο και καταρτησμένο προσωπικό, όπου περιλαμβάνει νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, βοηθούς βρεφοκόμους-παιδοκόμους. Επίσης, και τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως Ψυχολόγος, Δασκάλα αγγλικών, Δασκάλα μουσικής, Δασκάλα θεατρικού παιχνιδιού, Δασκάλα νοηματικής γλώσσας, Λογοπαιδικό.
     Με στόχο την ανώδυνη προσαρμογή και μετάβαση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, από την οικογενειακή εστία στο νέο σχολικό περιβάλλον, το προσωπικό των Παιδικών μας Σταθμών στηρίζεται στη συνεργασία των γονέων, αποβλέποντας στην επιτυχή, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγωγή του παιδιού.
     Έννοιες όπως: αγάπη, εμπιστοσύνη, αποδοχή, ισοτιμία, αλληλεγύη είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τούς στόχους και τη φιλοσοφία των Παιδικών μας Σταθμών, ούτως ώστε να αντισταθμίζονται κατά το δυνατόν πολιτιστικές, μορφωτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαφορές των οικογενειών.

<<ΓΙΑΤΙ Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΣΤΟ ΧΤΕΣ>>

Με εκτίμηση
Η Επόπτρια των Ιδρυμάτων Προσχολικής Αγωγής
της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας
Κα Κατερίνα Μιχαλάκη